Korhan Altunyay

Korhan Altunyay Kimdir?

16.04. 1977 tarihinde Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Isparta’da tamamladı. 1996 yılında Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde başladığı yüksek öğrenimini 2000 yılında tamamladı. Lisans öğrenimi süresince Âşiyan isimli edebiyat ve kültür dergisini yayımladı. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2000 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2003 yılında “Hilmi Yavuz’un Şiirlerine Dinî-Tasavvufî Edebiyat ve Geleneksel Edebiyat Açısından Bir Bakış” 2010 yılında Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında başladığı doktora öğrenimini 2015 yılında “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Romanında İnsan Psikolojisi” isimli tezleriyle tamamladı.

Korhan Altunyay’ın altı kitabı vardır:

2012 yılında Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Makale Yarışması’nda birinci oldu. Yazıları Türk Edebiyatı, Aşiyan, Gölge, Yağmur ve Ada isimli edebiyat dergilerinde; Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Çanakkale Araştırmaları isimli hakemli dergilerde yayımlandı. Akçağ Yayınlarından çıkan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı isimli kitapta “Hilmi Yavuz”, Meserret Yayınlarından çıkan Örtmektir Yazmak Dediğin isimli kitapta “Sümbül ile Kuyu Şiirinde Rol Değişmeleri”, Meserret Yayınlarından çıkan Şairsin Hüznünden Belli isimli kitapta “Hilmi Yavuz’un Benlik Algısının İki Yanı: Ayna Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım”, Osmangazi Belediyesi tarafından yayımlanan Bursa: Geçmiş Zaman Nöbetçisi isimli kitapta “Zamanla Mekanın Diyaloğu: Tanpınar’ın Bursa’da Zaman Şiirinde Kronotop Olarak Bursa” başlıklı makaleleri yayımlandı. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Ulusal Şiir Kongresi’nde “Klasik Edebiyat Bağlamında Hilmi Yavuz Şiiri”, 2011 yılında Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı’nda “Şiir Metinlerine Dil Eğitimi ve Dil Bilinci Açısından Bir Bakış”, 2011 yılında Ordu Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nda “Huzur ve Değişme Romanlarını Zamanın Psikolojik ve Trajik Görünümleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”, 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde düzenlenen 2. Ulusararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu’nda (Dil ve Üslûp İncelemeleri) “Amat Romanında Postmodern Üslûp”, 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen I. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı’nda “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Romanında Birey” başlıklı bildirileri sundu ve bu bildiriler daha sonra kitaplaştı. Korhan Altunyay 2013 yılında Çanakkale Belediyesi’nce düzenlenen toplantıda yaratıcı yazarlık üzerine seminer verdi. Aynı yıl Çanakkale Lâpseki Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikte lise öğrencilerine Türk romanını anlattı.

2000-2012 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde sırasıyla Kütahya, Yozgat ve Isparta illerinde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 2009-2010 yıllarında Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüsksek Okulu’nda yarı zamanlı Öğr. Gör. olarak çalışan yazar, 2012-2014 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde (Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim dalı) tam zamanı Öğr. Gör. ve Öğr. Gör. Dr. unvanlarıyla çalıştığı dönemde Türk Edebiyatı, Kompozisyon, Türk Dili, Edebiyat Kuramları, Eski Türk Edebiyatı, Metodoloji ve Edebiyat Bilgileri derslerini verdi. Şu sıralar gölge yazarlık yapan, evli ve iki çocuk babası olan Korhan Altunyay SEO uzmanı olarak çalışmakta ve yaratıcı yazarlık üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
İLETİŞİM