AtölyeKritik ile Türk ve dünya edebiyatından, toplam 10 romanı analiz ediyoruz. 10 ay sürecek olan çalışmada, katılımcılarla interaktif çalışmalar yapacağız. Detaylar korhanaltunyay.com‘da. 

AtölyeKritik

AtölyeKritik ile romanları derinlemesine analiz ediyoruz

Umberto Eco’ya ait olan “örnek okur” okuduğu romanın anlatı katmanlarına nüfuz edebilen okur türüdür. AtölyeKritik’te anlatı katmanlarında yapacağımız gezinti, ilk kez girdiğimiz bir ormandaki keşiflere benzeyecek. Karşımıza nelerin çıkacağını bilmiyoruz. Çok yaşlı bir ağaçla ya da yeni doğmuş bir kuşla karşılaşabiliriz. Çok vahşi bir hayvan ya da çocukluğumuzdan beri korktuğumuz hayaletler yolumuzu kesebilir. Karanlık bir bölgedeki kulübeye de girmek isteyebiliriz. Anlatıların davetkâr ve cezbedici dünyasına AtölyeKritik ile girip seçili eserleri herhangi bir kurama bağlı kalmadan bütüncül ve derinlikli olarak okuyacağız. Detaylar için özelden ulaşabilirsiniz.

AtölyeKritik programı

  • Yusuf Atılgan-Aylak Adam

11.09.2021 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

18.09.2021 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

  • George Orwell-Hayvan Çiftliği

09.10.2021 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

16.10.2021 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

  • Nedim Gürsel-Şeytan, Melek ve Komünist 

13.11.2021 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

20.21.2021 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

  • Michel Butor-Değişme 

11.12.2021 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

18.12.2021 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

  • Murat Gülsoy-Ve Ateş Bizi Tüketiyor 

08.01.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

15.01.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

  • Kafka-Dava

12.02.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

19.02.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

  • Zülfü Livaneli-Balıkçı ve Oğlu 

12.03.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

19.03.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

  • İtalo Calvino-Görünmez Kentler

09.04.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

16.04.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

  • Virginia Woolf-Dalgalar

07.05.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

14.05.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

  • Orhan Pamuk-Cevdet Bey ve Oğulları

11.06.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

18.06.2022 CUMARTESİ 16.00-16.40/17.00-17.40/18.00-18.40

AtölyeKritik nedir?

Yaratıcı yazar adaylarının ve nitelikli okurların en önemli sorunlarından biri de okudukları metinlerin anlatmak istedikleriyle ima ettiklerini birbirine karıştırmalarıdır. Her roman yazarı, eseriyle okurlara bir şeyler söyler. Metnin teması ve mesajı, okurun söylenenleri anlaması için kullanılan araçlardır. Oysa aynı roman, söylediklerinin dışında ima ettiği birtakım anlamlara da sahiptir. Bunlar, arka planda yer alır ve yüzeysel okuma yapan bir okur ima edilenleri kolaylıkla kavrayamaz. Atölye çalışmamızda, yukarıdaki romanların anlam katmanlarına nüfuz ederek geçişleri, katmanları var eden olay ve durumları, katmanlar arası ilişkileri, kahramanların olgunlaşma sürecini, olaylardaki kırılmaları, yazar-okur diyaloğunun nasıl tesis edildiğini inceleyeceğiz. Bütün bunları yaparken elbette psikanaliz, postmodernizm, toplumsal cinsiyet, yeni eleştiri ve yeni tarihselcilik gibi edebiyat kuramlarından da yararlanarak metni bütünüyle görmeye çalışacağız. Gerçekleştireceğimiz çalışmada katılımcılar, metin analizi yapılırken değerli fikirlerini ifade edecek, bulgu ve tespitlerini belirterek bunların tartışılmasını da sağlayacak.