Yaratıcı yazar kimdir? Yaratıcı yazarlık için nelerin bilinmesi gerekir? Yaratıcı yazarın diğer yazarlardan farkı nedir? Yaratıcı yazarlıkla yaratıcılık arasındaki ilişki… Yaratıcı yazarda bulunması gereken özellikler nelerdir? Yaratıcı yazarın en önemli özellikleri… Detaylar Dr. Korhan Altunyay‘ın yazısında.

yaratıcı yazar

Yaratıcı Yazar Kimdir?

Yaratıcı yazma çalışmalarına başlayanların, genellikle merak ettiği hususlardan biri de yaratıcı yazarın kim olduğudur. Bu soru, yazma çalışmalarına başlayanların, işin en başında araştırdığı ve öğrenmek istediği bir konudur. Gerçekten de yaratıcı yazma çalışmalarına başlandığı zaman yazarlar, yaptıkları işin yaratıcı yazarlık olup olmadığını bilmek ve öğrenmek isterler. Yaratıcı yazarlık -bilmek gerekir ki- tüm yazı çalışmaları içerisinde özel ve önemli bir alandır. Bunun nedeni, öğretici bir yazı etkinliği olmaması, sanatsal bir çalışma olmasıdır. Peki, yaratıcı yazar kimdir?

“Yaratıcı yazar, yazıyla yeni bir dünya yaratan, bu dünyayı zihinsel bir işlemle şekillendiren ve okura sunan kişidir.”

Yaratıcı yazarlar, kelimelerle, kelimelere hükmederek, kelimelerin farklı pek çok anlamını kullanarak yeni kişiler, mekanlar, olaylar ve durumlar yaratır. Yarattıkları dünya, yaşadıkları dünyadan başkadır, benzersizdir ve en önemlisi de sadece yazarın damgasını taşımaktadır. İşte bu özelliğiyle yaratıcı yazarlık, yazmanın özel bir türüdür. Şimdi de geleneksel anlamdaki yazarlıkla yaratıcı yazarlık arasındaki farkları görelim.

Yazarlık ve yaratıcı yazarlık

Eski dilde “müellif” ya da “muharrir” olarak kullanılan yazar, bizde, belki de edebiyat serüvenimizle bağlantılı olarak daha çok öğretici metinler yazan kişilere verilen unvandır. Türk Dil Kurumu‘nun çevrimiçi Türkçe sözlüğünde “yazar” sözcüğü şu tanımla yer almaktadır:

“Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir. Yazma özelliği olan.”

Ancak bu tanım “yaratıcı yazar” sözcük grubu için uygun değildir. Bunun nedeni, yazarın toplumu bilgilendirmek, okurlara farklı konulardaki görüşlerini aktarmak ve bir ölçüde dezenformasyon yapmasıdır. Bu noktada, belirtmek gerekir ki yazarlık yaratıcı yazarlıkla karşılaştırıldığında ideolojik bir çalışma alanıdır. Oysa yaratıcı yazar;

  • Bilgi verme işini erteler ya da arka plana atar.
  • Sanatsal bir amaçla hareket eder.
  • Okuru yeni bir dünyaya götürerek farklı deneyimler yaşatır.
  • Sahip olduğu yeteneği benzersiz ve daha önce hiç rastlanmayan bir dünya inşa etmek üzere kullanır.
  • Yazıyı, yazarlığı ve yaratıcılığı kendini keşfetme ve yenileme aracı olarak görür.
  • Yazarken kendini yarattığı dünyada hisseder, olayları yaşar, kahramanların yerine geçer.

Yenileştirici, canlılık verici ve varoluş sorunlarını merkeze alan bir etkinlik sahası olan yaratıcı yazarlıkta sanatçı; bilgi verme, okuru yönlendirme ve ideolojisini yayma gibi bir amaçla hareket etmez. Onun tek amacı, okuru yarattığı dünyaya davet etmek ve bu dünyanın her bir ögesini okura hissettirmektir.

Yaratıcı yazarlık atölyelerimize başvurabilirsiniz

Kurmacanın Gizemli Dünyası Yaratıcı Yazarlık kitabının yazarı Dr. Korhan Altunyay yönetiminde gerçekleştirilen yaratıcı yazarlık atölyelerine başvurarak, siz de zihinsel bir dünya kurup, bu dünyayı okurlarınıza aktarabilirsiniz. Her ay düzenlenen atölyelerde yaratıcılığın yol ve yöntemlerini öğrenebilir, kendi roman ve öykünüze öğrendiğiniz bilgilerle daha iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. İletişim için koraltunyay@hotmail.com adresine elektronik posta atabileceğiniz gibi 0-552-253-17-32 nolu telefona WhatsApp mesajı yollayabilirsiniz. Ayrıca yaratici_yazarlik_egitimiInstagram adresini de takip ederek atölye etkinliklerinden, canlı yayınlardan ya da Zoom toplantılarından haberdar olabilirsiniz.