Yaratıcı yazarlık ilham kaynakları… İlham nedir? Esin kaynakları nelerdir? Öykü ya da roman yazarken nelerden esinlenebiliriz? Gerçekten ilham ya da esin diye bir şey var mıdır? Bütün bu soruların yanıtı Dr. Korhan Altunyay‘ın yazısında…

yaratici-yazarlik-ilham-kaynaklari

Yaratıcı yazarlık ilham kaynakları

Yaratıcı yazarlık çalışmalarına başlayan yazar adayları, genel olarak ilham gelmediğinden söz ediyor, ilham olmadan metin kurgulanamayacağını belirtiyorlar. En sonda söyleyeceğimi hemen, şimdi söyleyeyim:

“Bir yaratıcı yazar, ilham gelmeden de yazabilir, ilhamı bekleyen yaratıcı yazar herhangi bir düşünceyi ya da imgeyi kurgu haline getiremez. Her zaman ilhama gereksinim duyanlar, ne yazık ki yazma konusunda giderek tembelleşir.”

İlham ya da esin, büyülü bir sözcük. Herkesin dilinde… Özellikle şiirle ilgilenen kişiler, ilham gelmeden birkaç mısra yazılamayacağını düşünüyor. Kabul etmek gerekir ki sanat dalları arasında ve aynı sanat dalının alt dalları arasında hazırlık çalışmaları ve yazım tekniği konusunda farklılıklar vardır. Sanatın doğası bunu gerektirir. Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerle (şiir) anlatmaya dayalı metinlerin (roman, öykü, destan, efsane, masal) ilham konusuna bakışları da farklılık arz eder. Genel olarak şiirler, ilham mahsulüymüş (ki Hilmi Yavuz böyle olmadığını düşünür) gibi görülürken anlatmaya dayalı eserler daha çok düşünme, değerlendirme, bilinçli bir zihinsel çabayla olayları bir araya getirip kurgu inşa etme gibi bir işlem dizisiyle yaratılırlar. Bu yüzden ilham, yaratıcı yazarlar için yalnızca bir teferruattır. Peki ilham nedir?

İlham nedir?

İlham sözcüğü Türk Dil Kurumu‘nun çevrimiçi Türkçe sözlüğünde aşağıdaki karşılıklarla yer alır:

“Esin. Tanrı’nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler.”

Görüldüğü gibi ilham sözcüğü metafizik bir anlama sahiptir. Metafizik, bu dünyanın dışında, ötesindeki dünyaya işaret eder ve bu yüzden ilham, daha çok dinle, dine has duygulanımlarla ilgili bir sözcük olarak karşımıza çıkar. Oysa yaratıcı yazarlar, seküler bir iş yapar, yazdıkları eserler bu dünyayı anlatır. İçinde yaşadığımız dünyayı anlatan bir yapıt da esin kaynağı olarak yine bu dünyayı, bu dünyanın olaylarını, bu dünyadaki insanların türlü insanlık hallerini anlatmalıdır. Şimdi de “esin” sözcüğünün anlamına bakalım.

Esin nedir? Esin bir yaratma aracı mıdır?

Türk Dil Kurumu’nun çevrimiçi Türkçe sözlüğünde “esin” sözcüğü de benzer bir anlamla yer almaktadır:

“Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham.”

Bir yaratıcı yazar ilham kaynağı olarak kendisini motive eden bir fikir, duygu, olay ya da durumdan hareket edebilir ve yazmaya başlayabilir. Ancak yazının süreklilik arz etmesi ve yapısal bütünlüğe kavuşması için öykü ve roman yazarı birtakım çalışmalar yapmalıdır. Bu çalışmaları şöylece sıralayabiliriz:

  • Dış gözlem
  • İç gözlem
  • Farklı kaynaklardan okumalar yapmak
  • Film ve tiyatro izlemek
  • Tabiat olaylarını ve tabiattaki değişimleri takip etmek

Bütün bunlar bir yaratıcı yazarın sadece yazmasını sağlamaz, aynı zamanda ürünlerinin kalitesini de artırır.

Yaratıcı yazarlık çalışmalarında, katılımcılara bütün bu konuları anlatıyoruz. Siz de yaratıcı yazarlık limanına demir atmak istiyorsanız Dr. Korhan Altunyay‘ın atölyelerine katılabilirsiniz. İletişim için koraltunyay@hotmail.com hesabından bana ulaşabileceğiniz gibi 0552-253-17-32 nolu telefonu da arayabilirsiniz.