Yaratıcı yazarlık nedir? Yaratıcılık nedir? Yaratıcılık metinler nasıl kurulur? Yazarlar, yaratıcılık özelliklerini geliştirmek için neler yapmalıdır? Yazmak, yaratmak mıdır? Bütün bu soruların yanıtı için Korhan Altunyay‘ın yazısını okuyun. 

yaratici-yazarlik

Yaratıcı Yazarlık Nedir?

Yaratıcı yazarlık, kurmacanın sınırlarında dolaşmak, kurmacanın sırlarına vakıf olmaktır. Yaratıcı metinler üretmek için yazarın kurmaca ile gerçeği ayırt etmesi, kurmacayı gerçekten ayırabilmesi, kurmaca ile gerçek arasındaki ilişkileri fark edebilmesi lazımdır. Her sanatçıda ve yazarda yaratıcılık özellikleri bulunur çünkü sanatçılar ve yazarlar gerçekte olmayan bir dünya yaratırlar. Bu dünya gerçeğe benzer nitelikleri olmakla birlikte gerçek hayattan farklılaşmış bir dünyadır. Peki, yaratıcı yazarlığı nasıl tanımlayabiliriz?

Yaratıcı yazar, yaşadığı dünyayı zihinsel süreçlerini kullanarak yazıyla değiştiren ve dönüştüren kişidir.”

Yaratıcılık, her insanda az ya da çok bulunan bir özelliktir ama yazarlarda ve sanatçılarda daha fazla bulunur. Onlar, dille ilişkisini doğru bir zeminde kurarak ve dili kullanarak gerçeğimsi bir dünya kurarlar.

Yaratıcı yazarlar

Yaratıcı yazarlar, dünyayı yazı nesnesi olarak gören kişilerdir. Karşılaştıkları her olay, durum ve varlıklar karşısında kendilerine şu soruyu sorarlar:

“Bunlardan, nasıl roman ya da öykü çıkarabilirim?”

Bir yaratıcı yazar, yaşamı öykü ya da roman kahramanı gibi yaşar. İnsan ilişkilerini, iş yaşamını, ticari münasebetlerini ve yaşamdaki tüm rollerini kurmaca gerçeğe dönüştürmeye çalışır. Kısacası bir yaratıcı yazar, yazıyı her zaman önceler ve yaşamdan malzeme devşirerek dilin yardımıyla yeni ve benzersiz bir dünya inşa etmeye çalışır.

Yaratıcı yazar olabilmek için eğitim almak gerekir mi?

Tüm sanat dallarında başarılı olmak için eğitim almak gerekir. Yaratıcı yazarlık kabiliyeti de eğitimle geliştirilebilir. Tıpkı resim, heykel, ebru ve müzik kursları varsa yaratıcı yazar olabilmek üzere belli eğitimler ve atölyeler bulunur. Söz konusu atölyeler, yaratıcı yazarlık sürecinde adaylara, genel olarak şu konular hakkında eğitimler verir:

  • Yaratıcılık nedir?
  • Kurgu ve kurmaca nedir?
  • Olay nedir, olay örgüsü çeşitleri nelerdir?
  • Zaman ve mekan kurgusu nasıl yapılır?
  • Anlatıcı ve bakış açısı nedir?
  • Karakterizasyon nasıl yapılır?
  • Ne tür anlatım tarzları vardır?

Bütün bu bilgiler Korhan Altunyay‘ın yaratıcı yazarlık eğitimlerinde verilmektedir. Siz de en kısa zamanda yaratıcı yazar olmak için bu eğitimlere katılın.